Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Kennis & Innovatie

Brandweer Twente hecht veel waarde aan het vergaren van nieuwe kennis. Dit doen we door te onderzoeken, samenwerking te zoeken en kennis te delen met medewerkers, bedrijven en instellingen zoals Saxion Hogescholen en Universiteit Twente. De vergaarde kennis wordt verspreid met als doel een betere brandbestrijding en hulpverlening in Twente.

Opleiden & Oefenen

Kennis gebruiken we om kritisch te kijken naar onze inzettechnieken en ook voor educatie en voorlichting richting onze burgers. Kennis is daarnaast ook belangrijk bij het opstellen van ons opleidings- en oefenprogramma. Want elke brandweerman of vrouw moet aan de juiste voorwaarden en eisen voldoen om een goede inzet te kunnen draaien.


Innovatie

Brandweer Twente is altijd op zoek naar goede ideeën, nieuwe mogelijkheden en moderne toepassingen. Zo zijn we onder andere bezig met een doorontwikkeling van virtueel trainen en testen we alternatieve inzetprocedures.


Kennis

We leren door te doen. We leren ook door het delen van praktijkverhalen. We verzamelen verhalen naar aanleiding van bijzondere ervaringen tijdens incidenten. Zo ontstaan er onder andere mooie bijeenkomsten en films, waar leren centraal staat.

 


Terug naar boven