Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Autoladders en hulpverleningsvoertuigen


De brandweer investeert niet alleen in haar eigen mensen, maar ook in materieel. Met de juiste spullen kunnen we veilig op pad naar een incident. Dit jaar zijn de autoladders vervangen en zijn drie hulpverleningsvoertuigen geleverd.

Autoladders

De aanbesteding van de autoladders is anders aangevlogen dan voorheen. Niet meer een voertuig uit een catalogus, maar kiezen voor een voertuig op maat. Daarom hebben we eerst gekeken voor welke scenario’s deze voertuigen nodig zijn. Er is gekeken naar wat de voertuigen moeten kunnen en onder welke omstandigheden. Ook hebben we gekeken naar de risico’s in Twente. De uitkomst is een autoladder met knikarm met slimme afstempeling, veilige instapmogelijkheden en een korfbelasting van 350 kilo. In maximaal 60 seconden kan de autoladder een hoogte bereiken van 32 meter en de totale redtijd bedraagt 1 minuut en 57 seconden. De autoladders staan in de kazernes van Almelo, Hengelo en Enschede.

Hulpverleningsvoertuigen

Ook de aanbesteding van de hulpverleningsvoertuigen is op vernieuwende wijze uitgevoerd. Onze verschillende partners (politie, ambulance, rijkswaterstaat en defentie) zijn hierbij in een vroegtijdig stadium betrokken. Zo kon een compleet beeld geschetst worden van de huidige behoefte en is direct een doorkijk gemaakt naar de toekomst. De hulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van de laatste technieken en mooie innovaties.

Het voertuig is voorzien van:
- 3 assen voor betere stabiliteit en gewichtsverdeling. Daarnaast is het voertuig goed wendbaar door een meesturende as.
- Hydraulische bergingslier met een lengte van 50 meter.
- Bepakking als ondersteuning van de basisbepakking van een standaard blusvoertuig. Hierbij zijn een aantal scenario's uitgewerkt en is het risicoprofiel in Twente geanalyseerd.
- Kraan met maximale vlucht van 15 meter en voorzien van een draaikrans, waardoor het eindelijk kan zweken.
- Black eye 360 graden camerasysteem waardoor er geen dode hoeken meer zijn.

Terug naar boven