Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Incidenten & Hulpverlening

We staan 24 uur per dag paraat om bij incidenten of calamiteiten zo snel mogelijk naar de locatie te gaan, levens te redden en de schade zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om brand, maar ook om ongevallen met gevaarlijke stoffen, hulpverlening bij verkeersongevallen en diverse andere situaties, waarbij de maatschappij een beroep op ons doet.

Incidenten in Twente

Zoom in op uw eigen buurt en vindt in de interactieve incidentenkaart de meldingen: brand, ongeval, leefmilieu en dienstverlening van 2017.


Brandweerzorg

De burger is gebaat bij de snelste hulp van de brandweer. Dit betekent voor ons als brandweer dat wij zo snel mogelijk naar de brand gaan vanuit de dichtstbijzijnde kazerne. Brandweervoertuigen rukken daardoor ook naar adressen buiten hun eigen gemeente uit. We hebben hierover afspraken gemaakt in het dekkingsplan. We passen onze brandweerzorg aan op de risico's die zich voordoen in onze regio. De snelste hulp op een efficiënte wijze.


Materiaal en materieel

Dit jaar hebben we ons wagenpark gemoderniseerd met de komst van nieuwe hulpverleningsvoertuigen en autoladders met knikarm. Daarnaast is kazerne Haaksbergen geopend; de eerste kazerne gebouwd volgens het schoon werken principe.


Terug naar boven