Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Werving nieuwe vrijwilligers


Werken als vrijwilliger bij de brandweer: een mooi beroep. Mensen die zich inzetten voor de veiligheid van de Twentse burgers en die klaarstaan voor anderen. Het is een maatschappelijk betrokken functie die van grote waarde is voor de gehele samenleving. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze organisatie, zonder hen kunnen we niet bestaan. Onze 700 vrijwilligers hebben dezelfde taken als onze beroeps brandweermensen. Ook volgen zij dezelfde opleidingen. Het enige verschil is dat een vrijwilliger een andere hoofdwerkgever heeft.

Indien een vrijwilliger gealarmeerd wordt voor een incident, vraagt dit een flexibele instelling van de hoofdwerkgever. Door (veelal natuurlijke) uitstroom hebben we jaarlijks ongeveer 40-80 nieuwe vrijwilligers nodig voor onze 29 kazernes. Vrijwilligers verhuizen, krijgen een andere baan of zijn vanwege hun leeftijd niet langer actief. Daarom werven we elk jaar nieuwe vrijwilligers.

Afgelopen jaar is begin juli een nieuwe wervingscampagne voor vrijwilligers gestart. Hiervoor hebben we nieuw wervingsmateriaal gemaakt (brochures, folders en flyers), en er is een wervingsfilmpje gemaakt om de werving van vrijwilligers te ondersteunen. Voor 27 kazernes werden in totaal 79 manschappen, gezocht. De campagne voor vrijwilligers was succesvol: 104 mensen hebben hierop gereageerd, met 82 personen zijn gesprekken gevoerd en uiteindelijk hebben 56 kandidaten deelgenomen aan de selectiedagen, waarvan 42 zijn uitgenodigd voor de aanstellingskeuring.

Naast de reguliere werving vond in juni een crashselectie plaats. Van de 21 uitgenodigde kandidaten zijn uiteindelijk 14 doorgegaan naar de keuring in september, 12 mensen zijn goedgekeurd, 1 persoon wordt herkeurd.

We zijn bijzonder verheugd dat we uiteindelijk 54 nieuwe vrijwilligers kunnen aanstellen. Deze groep gaat begin 2018 beginnen aan de opleiding. 

 

 

Bij Brandweer Twente werken ongeveer 700 vrijwilligers. In 2017 hebben wij [40] nieuwe vrijwilligers aangesteld. Brandweermensen die dag en nacht klaar staan voor de maatschappij om hulp te verlenen als het nodig is. Zij zijn het kloppende hart van de brandweer. Brandweer Twente bedankt de hoofdwerkgevers voor het beschikbaar stellen van hun werknemer(s) voor deze belangrijke taak.

Werkgevers bedankt!

De vrijwilligers die werkzaam zijn voor Brandweer Twente hebben allemaal een andere hoofdwerkgever. Het contact met deze hoofdwerkgevers is erg belangrijk voor de brandweer. Een vrijwilliger kan immers altijd opgeroepen worden, ook als de vrijwilligers aan het werk is bij zijn hoofdwerkgever. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de hoofdwerkgevers, zodat zij ook goed geïnformeerd zijn over wat het werken als vrijwilliger bij de brandweer inhoudt. De brandweer is alle hoofdwerkgevers erg dankbaar voor het feit dat zij hun personeel beschikbaar stellen voor het werken als brandweervrijwilliger.

 

Terug naar boven