Jaarbericht Brandweer Twente 2017

PPMO / fitheid


Medische keuringen 2017
Binnen Brandweer Twente kennen we verschillende soorten keuringen; de chauffeurskeuring, de duikkeuring, de officierskeuringen:  en natuurlijk het PPMO. Het PPMO is per 1 januari 2014 de nieuwe medische keuring voor manschappen en bevelvoerders van Brandweer Twente. Deze keuring bestaat uit een signaalvragenlijst, een biometrisch onderzoek en twee fysieke onderdelen namelijk de brandbestrijdingsbaan en de traplooptest.

Resultaten medische keuringen 2017
Onderstaande aantallen zijn gebaseerd op cijfers tot en met november

Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO):
Het PPMO is een medische keuring die verplicht is voor manschappen en bevelvoerders van Brandweer Twente. Het PPMO bestaat uit een medische vragenlijst, een medisch onderzoek en twee fysieke onderdelen. De andere repressieve functionarissen kunnen het PPMO op vrijwillige basis doen. Aantal uitgevoerde PPMO keuringen in 2017:

 • 45 aanstellingskeuringen PPMO (als onderdeel van de werving en selectie van nieuwe manschappen);
 • 360 PPMO; 
 • 11 PPMO herevaluaties;
 • 21 PPMO herkeuringen;

Het gemiddelde resultaat van het PPMO over de afgelopen 4 jaar:

 • 77%  G1 (geschikt);
 • 17%  G2 (geschikt onder voorwaarden;
 • 6%  O1 (tijdelijk ongeschikt);
 • 0,01%  O2 (blijvend ongeschikt).


De resultaten over 2017 vallen iets positiever uit dan deze gemiddelden, dit betekent dat er in 2017 minder G2’s en O1’s zijn behaald en meer G1’s.

Duikkeuringen:
Deze keuring is verplicht voor brandweerduikers en duikploegleiders.
Aantal uitgevoerde duikkeuringen in 2017:

 • 0  Aanstellingskeuringen duiken
 • 21  Duikkeuringen
 • 2  Duikherkeuringen

Het gemiddelde resultaat van duikkeuringen over de afgelopen 4 jaar:

 • 88%  G1 (geschikt);
 • 12%  O1 (tijdelijk ongeschikt),


De resultaten van 2017 wijken hier niet veel van af.

Officierskeuringen: (bestaande uit alleen medische onderzoeken).
Deze keuring is verplicht voor de repressieve functie van OVD t/m CVD
Aantal uitgevoerde officierskeuringen in 2017:

 • 17  Officierskeuringen; 
 • 0  Officiers herkeuring.

Het gemiddelde resultaat van officierskeuringen over de afgelopen 4 jaar: 

 • 98%  G1 (geschikt);
 • 2% O1 (tijdelijk ongeschikt).

De resultaten van 2017 vallen iets positiever uit, de oorzaak hiervan is een inhoudelijke wijziging van deze keuring, waarbij de fysieke test (zoals fietstest) is komen te vervallen. Hierdoor bestaat deze keuring nu alleen uit een medische vragenlijst en een medisch onderzoek. Deze wijziging was noodzakelijk om te voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving omtrent medische keuringen.

Medische Keuringen door HumanCapitalCare
Sinds 1 januari 2014 worden alle medische keuringen van Brandweer Twente afgenomen door HumanCapitalCare. Na 4 jaar samen te hebben gewerkt liep het contract af en moesten we de medische keuringen opnieuw meervoudig onderhands aanbesteden. Medio 2017 vond deze aanbesteding plaats, waarbij 3 partijen zijn benaderd om hierop in te schrijven. Deze partijen hebben we op zowel kwaliteit als kosten beoordeeld, waarbij HumanCapitalCare opnieuw als beste uit de bus kwam. Dit betekent dat zij, onder een nieuw contract, per 1-1-2018 voor 2 jaar de medische keuringen voor Brandweer Twente gaan verzorgen waarbij het contract 2 keer met 1 jaar verlengd kan worden.

Fysiek oefenmoment
1 juli 2017 is Brandweer Twente gestart met het fysiek oefenmoment als onderdeel van het oefenprogramma. Het fysiek oefenmoment wordt minimaal 2 maal op de kazerne, tijdens een reguliere oefenavond, gehouden en geeft de medewerker een beeld hoe hij/zij ervoor staat ten opzichte van het PPMO. Het oefenmoment bestaat, net zoals het PPMO, uit verschillende onderdelen die overeenkomen met het PPMO. De aanwezige sportinstructeur begeleidt het moment en kan na afloop de deelnemer adviseren m.b.t. zijn/haar fysieke gesteldheid in relatie tot de officiële keuring.

Sportbeleid
In het kader van ‘fit for the job’ zijn en blijven biedt Brandweer Twente verschillende (sport)faciliteiten aan onder de noemer van het sportbeleid. Het sportbeleid is in 2015 ingevoerd en in 2017 geëvalueerd. De evaluatie heeft uiteindelijk geleid tot een aantal aanpassingen in het sportbeleid per 1 januari 2018:

 • De repressieve medewerkers van Enschede Spaanland en Noord, Hengelo Centrum, Almelo en Tubbergen kunnen sporten bij de interne sportfaciliteiten van hun kazerne. Ook andere medewerkers van Veiligheidsregio Twente mogen hier sporten (ambtelijk, beroeps en vrijwilligers). 
 • Vrijwilligers kunnen een maandelijkse vergoeding van € 12,50 per maand aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten van hun sportabonnement bij een sportschool naar keuze.

 

Terug naar boven