Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Jeugdbrandweer


Twente beschikt over drie jeugdbrandweergroepen in de kazernes van Denekamp, Almelo en Nijverdal. Jeugd tussen de 11 en 18 jaar kan zich aanmelden voor de jeugdbrandweer. In de jeugdbrandweergroepen leren de jongens en meisjes een aantal aspecten van het brandweervak en daarnaast draait het om de samenwerking en binding binnen de groep. Daarbij is één van de doelstellingen dat kinderen kunnen doorstromen naar de vrijwillige of beroepsbrandweer.

Voordat zij de stap naar de ‘volwassen’ brandweer kunnen maken, doorloopt de jeugd bij de jeugdbrandweer een traject van vijf tot zes jaar. In Twente zien we de jeugdbrandweer als een goede kweekvijver. Ook de Twentse jeugdbrandweergroepen zijn aangesloten bij de Stichting Jeugdbrandweer Nederland, waarvan zo’n 150 kazernes in Nederland lid zijn. Eén van de doelen van deze stichting is het bevorderen van de oprichting van jeugdbrandweerkorpsen: www.jeugdbrandweer.nl.

Ook dit jaar zijn de jeugdleden van Brandweer Twente weer actief geweest bij diverse activiteiten van Brandweer Twente. Zo hebben de leden van jeugdbrandweer Denekamp in november na een uitleg van Brandveilig Leven zelfstandig een aantal woningchecks uitgevoerd bij familie en vrienden. De jeugdleden hebben de woning gecheckt op brandveiligheid. Daarnaast hebben ze de bewoners een aantal tips meegegeven. En tijdens het eerste kidsevent in Hengelo op 30 september, waar  jonge ouders en hun kinderen voorlichting kregen over brandveiligheid, hebben zij geholpen bij spelactiviteiten voor de kinderen. Ook dit jaar hebben de verschillende jeugdkorpsen weer deel genomen aan de jeugdbrandweerwedstrijden en de landelijke toetsen. Tijdens de toetsen in november zijn de jeugdleden getoetst op hun theoretische en praktische kennis van het brandweervak, verdeeld in junioren en aspiranten toetsen. 

Terug naar boven