Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Commandant aan het woord


“Nederlanders hebben enorm veel bewondering voor de brandweer. Zelfs in vergelijking met commerciële merken spant het bijvoorbeeld gerenommeerde bedrijven als Albert Heijn en Philips naar de kroon”.

Zo kopte de media in november een artikel naar aanleiding van een groot overheidsmerkenonderzoek. Met dit onderzoek is de bekendheid van alle overheidsinstellingen gemeten, waarna de vergelijking is gemaakt met de bekendste 100 instellingen in Nederland op het gebied van merkkracht, imago en de groeipotentie.

Deze toppositie danken wij als brandweer aan de kwaliteit van onze  medewerkers en het vertrouwen in de goede besteding van het geld: aldus de onderzoekers. De conclusie is dat de brandweer een betrouwbaar en deskundig imago heeft. Als commandant kan ik niets anders dan trots zijn. Trots op alle medewerkers die hun steentje bijdragen aan een veiliger Twente!

Daarnaast hebben we dit jaar binnen Brandweer Nederland een belevingsonderzoek gehad onder onze medewerkers. Maar liefst 92% zegt trots te zijn om brandweerman of -vrouw te zijn. Dat is hartverwarmend. Er is een enorme passie voor ons mooie vak.

Het is belangrijk om meer te investeren in de verbinding tussen verschillende partijen. Intern voor ons management en de brandweermensen die op straat hulp verlenen, maar ook extern. Samenwerkingen met hogescholen, universiteiten, het bestuur en het bedrijfsleven. Samen werken we aan mooie innovaties en projecten. Wij bedanken dan ook deze partijen, want we kunnen het als brandweer niet alleen!

In dit jaarbericht geven we kort weer aan welke projecten en innovaties we het afgelopen jaar gewerkt hebben. Ook leren we van incidenten en geven we voorlichting voor een (brand)veiliger leven. Met ons nieuwe Informatiehuis koppelen en analyseren we verschillende gegevens en data over incidenten om er van te leren en gerichter te kunnen werken.  Dit gebruiken we ook om ons materieel nog beter af te stemmen op de behoefte in de praktijk: het juiste materieel op de juiste plek.

Net als in 2017 staan wij ook komend jaar weer paraat voor burgers en bedrijven met onze kennis, adviezen en waar nodig met onze repressieve inzet. De waardering die we hiervoor krijgen van de maatschappij maakt dat we ons elke dag weer met plezier en volle overtuiging inzetten voor een nog veiliger samenleving.
 
Stephan Wevers
Commandant Brandweer Twente

Terug naar boven