Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Facts


De Twente Safety Campus is in 2008 ontstaan vanuit een enthousiaste samenwerking voor o.a. een brandweeroefenlocatie op het voormalige Vliegveld Twente. Inmiddels is de Campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten (GHOR), onderwijs en bedrijfsleven werken met partners als Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO, RIVM, etc.

Ook internationaal is de Campus een begrip. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en bedrijven ontwikkelen we toonaangevende innovatieve concepten. We leren basisschoolleerlingen en kwetsbare ouderen hoe te handelen in onveilige situaties. Onze inspiratie komt uit de ontwikkelingen in onze omgeving en de maatschappij. We spelen snel in op de actualiteit. Met realistische scenario’s, professioneel onderzoek en belevingsgerichte educatie. 

Facts 2017

Troned: 7.500 first responders trainen jaarlijks op het oefencentrum
Safety Field Lab: 175 studenten doen praktijkexamen bij het Safety Field Lab. Ook voeren we ca 30 reality checks uit.
Risk Factory: ruim 5000 basisschoolleerlingen beleven de Risk Factory Twente. Daarnaast krijgen we bijna 1000 senioren op bezoek. Ook zijn er vaak rondleidingen en evenementen. Ongveer 2500 bezoekers maakten hier in 2016 gebruik van.

Terug naar boven