Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Bijzondere gebeurtenissen


Steeds meer bovenschoolse besturen verbinden zich aan Risk Factory

In november ondertekende het veertiende bovenschoolse bestuur een intentieverklaring met de Risk Factory Twente. Het concept gaat hierdoor steeds meer structureel onderdeel uit maken van het lesprogramma op basisscholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om 8.000 leerlingen.

 

Studenten doen onderzoek

Leerlingen van het ROC van Twente deden het afgelopen jaar opnieuw praktijkonderzoek op de Twente Safety Campus. In het brandonderzoeksgebouw werd de technische installatie aangelegd. Vervolgens werd een brand gesimuleerd om te kijken wat de effecten zijn van een brand op de installatie.

 

Snuffel drone van de toekomst

Door een samenwerking van Saxion, Brandweer Twente en drone ontwikkelaar Drone experts is een drone ontwikkeld die direct kan zeggen of rook bij brand gevaarlijk is. Onder de drone komen sensoren te hangen die dit kunnen detecteren. Deze sensoren moeten nog verder getest en doorontwikkeld worden. Het testen hiervan gebeurt ondermeer op de Twente Safety Campus.

 

Terug naar boven