Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Grote incidenten in Twente


Er werden in 2017 8 GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) incidenten afgekondigd. Dit betekent dat het incident zo groot of complex is dat overleg en afstemming met andere hulpdiensten én de gemeente noodzakelijk is.
Twente had in 2017 107 middelbranden, 20 grote branden, 8 zeer grote branden.
De beschrijving van deze incidenten kunt u teruglezen in de brandweertijdlijn.

Terug naar boven