Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Brandweermeldingen


Brandweermeldingen op een rij

Het afgelopen jaar is Brandweer Twente 3.547 keer gealarmeerd voor een incident in de regio. Er is een lichte daling te zien ten opzichte van de 3.590 brandweermeldingen in het jaar 2016. Onze mensen zijn gemiddeld tien keer per dag ingezet om de inwoners van Twente te helpen.

Onderstaand een toelichting van bovenstaande grafiek.

Meer proactieve meldingen

De brandweer wordt steeds vaker te hulp geroepen bij (na)controle na detectie van (mogelijke) incidenten vanuit woningen: 

  • Rookmelders detecteren snel beginnende branden, bewoners zijn dan vaak zelf nog in staat deze te blussen en vragen de brandweer voor nacontrole.
  • De sterke toename van koolmonoxidemelders (CO melders) in woningen is goed zichtbaar, hierbij werden ook daadwerkelijke diverse gevaarlijke situaties vastgesteld. De loze meldingen voor de CO en rookmelders werden vooral veroorzaakt door lege batterijen.

Verdere afname ‘alarm’ meldingen

  • Minder meldingen komen binnen bij de meldkamer vanuit het Openbaar Meldsysteem.
  • Alle meldingen worden door de meldkamer in principe eerst geverifieerd, zodra er meer bekend is wordt er niet gealarmeerd, vandaar minder meldingen.

Toename ongevallen

Deze stijging in de meldingen is duidelijk waarneembaar en kent twee oorzaken:

  • Andere wijze van registratie van gaslekkages zorgt voor verschuiving van (+50 tov eerdere jaren) vanuit ‘Leefmilieu’.
  • Een sterke toename van de wegongevallen (+30 tov eerdere jaren), verklaard door: 
    • Meer wegongevallen in absolute zin (+20), vooral zichtbaar op de rijks-, provinciale en doorgaande wegen.
    • Het proactiever inschakelen brandweer door de meldkamer (+10) sinds eind 2017.
Terug naar boven