Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Brandveiligheid


Brandweer Twente besteedt op meerdere aspecten aandacht aan brandveiligheid. We

  • bezoeken basis- voortgezet- en beroepsonderwijs met verschillende educatieprogramma’s,
  • geven op verzoek voorlichting op bijvoorbeeld braderieën,
  • komen na een woningbrand terug in de buurt om voorlichting te geven aan omwonenden,
  • controleren samen met bewoners hun woning,
  • oefenen (al dan niet samen met de BHV-organisatie) een ontruimingsoefening bij bedrijven of instellingen 
  • sluiten aan bij het keurmerk veilig ondernemen bij bedrijven.

Daarnaast werken we met gemeenten (het bevoegd gezag) samen om de brandveiligheid in Twente te borgen. Dit doen we door het bevoegd gezag te adviseren op het gebied van brandveiligheid en voeren wij vervolgens controles uit om toe te zien op het brandveilig gebruik binnen bedrijven en instellingen. 

 

2015      

2016

2017

Aantal voorlichtingsactiviteiten

   681

808

909

Bereik van onze voorlichtingsactiviteiten   

   30.800

27.044

37.768

Aantal adviezen aan gemeenten, bedrijven & instellingen *

  2.562

2.144

 1.942

Aantal controles op brandveiligheid 

   2.083

2.172

2.020

* het aantal adviezen neemt af, maar de complexiteit van de advisering neemt toe. Daarbij is het ook begrijpelijk dat het aantal adviezen lager ligt, omdat we de ontvankelijkheidstoets sinds 1 januari 2016 niet meer uitvoeren.

Terug naar boven