Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Technasium


Brandweer Twente heeft ook dit jaar studenten van het Technasium gevraagd naar een innovatieve technische voorziening om een brand te voorkomen in een seniorenwoning. Deelnemende Technasium scholen zijn: het Bonhoeffer College (Enschede), het Erasmus (Almelo), het Reggesteyn (Nijverdal en Rijssen) en De Waerdenborch (Goor en Holten). Het idee moet er uiteindelijk toe leiden dat er minder brand, minder slachtoffers en minder schade ontstaat.

Begeleiders van de scholen hebben de innovatieve ideeën van de leerlingen beoordeeld. Vervolgens zijn per school de twee beste ideeën gekozen. Deze zijn op donderdag 16 februari gepresenteerd aan de jury van Brandweer Twente. De eerste prijs is gewonnen door leerlingen van het Bonhoeffer College. Met hun idee worden rookmelders aan een digitaal fotolijstje gekoppeld, dat bij brand de snelste vluchtroute naar buiten laat zien. Naast de prestigieuze Technasium Award kregen zij een belevingsdag bij de brandweer aangeboden: een ochtend meelopen op één van de kazernes en een middag veiligheid beleven op de Twente Safety Campus.

"We hebben bewust gekozen voor seniorenwoningen, omdat onder 65-plussers ruim 2,5 keer zoveel doden bij brand vallen als bij mensen jonger dan 65 jaar”

Terug naar boven