Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Woningchecks


Om brand in woningen zoveel mogelijk proberen te voorkomen, bieden wij gratis woningchecks aan bij de inwoners van Twente. Hiermee proberen we het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van de burgers te vergroten. Het uiteindelijke doel van het uitvoeren van de woningcheck is het verder terugdringen van (fatale) woningbranden en het terugdringen van slachtoffers bij brand.

Bij een woningcheck komt een medewerker van het team Brandveilig Leven bij u thuis om uw woning te controleren op brandveiligheid. Hiervoor maken we gebruik van een checklist die we samen met u doornemen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn voorkomen, melden en vluchten. In 2017 hebben we... woningchecks in Twente uitgevoerd.

Jeugdbrandweer
Dit jaar hebben leden van de jeugdbrandweer Denekamp mee geholpen bij het uitvoeren van woningchecks. Voordat zij op pad gingen, hebben ze lessen Brandveiligheid gevolgd.

Terug naar boven