Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Voorlichting na brand


Voorlichting na brand

Wanneer er brand uitbreekt maakt dat indruk. Vooral bij de bewoners, maar ook bij buurtbewoners en overige bewoners in de wijk. Daarnaast hebben burgers na een woningbrand vaak veel vragen, zoals hoe de brand is ontstaan en wat ze zelf kunnen doen om brand te voorkomen in de toekomst. Om aan deze behoefte van burgers te voldoen hebben wij in Twente het project ‘voorlichting na woningbrand’ opgezet. 

Na een (bijzondere) brand in een woning of bedrijfspand worden omwonenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt persoonlijk thuis bezorgd en bevat ook enkele brandveiligheid tips. Tijdens de inloopbijenkomst kunnen vragen gesteld worden over het optreden van de brandweer, maar ook over brandveiligheid in huis. De inloopbijeenkomsten worden goed bezocht. We krijgen van bezoekers te horen dat ze erg enthousiast zijn over deze vorm van voorlichting en ook actie ondernemen om hun woning brandveiliger te maken.

In 2017 hebben we 5 keer voorlichting na een woningbrand gegeven

Project: 100% woningbrand

Brandweer Twente heeft het project 100% woningbranden. Een project dat veel informatie en data oplevert, met dank aan onze repressieve mensen in het veld. Het doel is meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van woningbranden en hiervan te leren als brandweerorganisatie. 

Dit project pakken we gezamenlijk op met de andere regio's in Oost 5: IJsselland, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost Gelderland.  

Onderzoek schoorsteenbranden
Wist je dat een schoorsteenbrand de meest voorkomende oorzaak van een woningbrand is? Op onze website staat een actueel overzicht van het aantal schoorsteenbranden in Twente en tips om schoorsteenbranden te voorkomen. Om meer inzicht te krijgen in oorzaken van schoorsteenbranden, is samen met Oost 5 een onderzoek gestart. Bij iedere schoorsteenbrand vragen we bewoners om een online vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan verwachten we in 2018.

Terug naar boven