Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Geen Nood Bij Brand


Brand gaat niet alleen de brandweer aan. Het kan iedereen overkomen en iedereen heeft er ook een verantwoordelijkheid in. Voorkomen is altijd beter dan blussen en daarbij is samenwerking tussen de brandweer en organisaties essentieel. Daarom bestaat landelijk het Geen Nood Bij Brand (GNBB) traject, dat ook in Twente uitgevoerd wordt. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is het vergroten van de bewustwording rondom brandveiligheid. Daarmee zetten we gezamenlijk in op het realiseren van brandveiliger gedrag.

Karelskamp
Dit jaar hebben we bij Penitentiaire inrichting de Karelskamp in Almelo een GNBB traject afgerond. Het GNBB traject bestond uit een veiligheidsexpeditie, een table-top oefeningen met Lego, een BHV-enquête, een ontruimingsoefening  en oplossingen vinden voor het verhogen van de brandveiligheid. Er zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de brandveiligheid in het gebouw. Zo zijn de frituurpannen vervangen door air-fryers. We kunnen concluderen dat Karelskamp de (brand)veiligheid van het pand, de gedetineerden en hun medewerkers zeer serieus neemt en dat de reeds goede samenwerking tussen de Karelskamp en Brandweer Twente nog verder is versterkt.

Meer informatie over dit landelijke traject staat hier.

Terug naar boven