Jaarbericht Brandweer Twente 2017

Brandveiligheid in uw omgeving

Brandveiligheid is een begrip dat gebruikt wordt voor alle activiteiten die ‘voor het vlammetje’ uitgevoerd worden met als doel om brand te voorkomen en de kans op een brand en de mogelijke gevolgen daarvan te verkleinen.

Brandweer bij u thuis

We besteden veel aandacht aan het voorkomen van brand. Als burgers vooraf nadenken over de gevaren van brand en weten waar ze op moeten letten, is het thuis een stuk brandveiliger. Er zijn verschillende maatregelen om je huis brandveiliger te maken, of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen hiervan te beperken. Brandweer Twente helpt burgers van Twente hiermee door woningchecks uit te voeren. 


Brandweer in het onderwijs

Brandweer Twente komt structureel in het basisonderwijs met het programma Billy Brandkraan. Dit jaar hebben we onze focus verbreed en hebben we de studenten van het hoger onderwijs opgezocht. We gaven de studenten onderwijs en we kwamen onaangekondigd op bezoek voor een ontruimingsoefening.


Brandveiligheid in uw omgeving

Wij geven adviezen aan bedrijven, instellingen en gemeenten. Brandveiligheid gaat over het adviseren over bouw- en gebruiksvergunningsplichtige gebouwen, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De brandweer streeft ernaar door goede samenwerking met de gemeenten volledig op de hoogte te zijn van de stand van zaken op het gebied van zogenoemde kwetsbare gebouwen. Een noodzakelijk taak, want vooral de gevolgen van brand bij deze gebouwen zijn groot zijn en vraagt veelal om een complexe repressieve inzet.  


Terug naar boven