Bijzondere oefeningen

Iedere brandweerman of -vrouw moet aan de juiste voorwaarden en eisen voldoen om een goede inzet te kunnen draaien. Daarom is voor alle brandweermensen in Twente jaarlijks een trainings- en oefenprogramma samengesteld. Het is een flexibel programma waarbij iedere brandweerman en -vrouw aan basisvaardigheden moet voldoen. Daarnaast houdt het rekening met de uitkomsten van landelijke ontwikkelingen, evaluaties, de Twentse risico’s en de lokale en persoonlijke behoefte van onze brandweermensen.

Naast de basisoefeningen is het ook van belang dat brandweermensen hun vaardigheden bij een grootschalige inzet onderhouden. Daarom zijn in 2018 verschillende grote oefeningen georganiseerd.  Niet alleen nuttig, maar voor de kazernes zijn het ook leuke oefeningen. Zo werd in februari en maart hulpverleningsoefeningen georganiseerd in Noordoost Twente. Ruim 300 brandweermensen werden daar getraind. Dit soort oefeningen waren ook in Hellendoorn, Almelo en Borne. Naast deze oefeningen werd er ook getraind op terrorismegevolgbestrijding.