Werving

Vrijwilligers
De wervingscampagne voor vrijwilligers leverde ruim 100 reacties op. Deze aanmeldingen selecteerden we op onder andere reisafstand tot de kazerne en beschikbaarheid overdag. Geselecteerde kandidaten werden uitgenodigd voor selectiegesprekken. 45 kandidaten gingen door naar de selectiedag in november, waar zij werden getest op verschillende onderdelen van het brandweervak. Van hen zijn 30 geschikt bevonden en doorgegaan naar de aanstellingskeuring eind november. In begin 2019 starten zij met de opleiding Manschap A.

2019: werving twee keer per jaar
Vanaf 2019 gaan we twee keer per jaar nieuwe vrijwilligers werven en selecteren. Zo kunnen geïnteresseerden sneller solliciteren, en kunnen zij eerder starten met de opleiding. Per half jaar bekijken we welke kazernes vrijwilligers nodig hebben en meedoen aan de wervingsronde.

Beroeps
Voor de twee beroeps-vacatures (inclusief duiken) in Enschede ontvingen we 112 sollicitaties waarvan 24 van onze eigen vrijwilligers. In november doorlopen een aantal kandidaten nog de duiktest en laatste selectiegesprekken. Eind november zal bekend worden wie deze functies gaan vervullen.