Brandveiligheid

Brandweer Twente besteedt op meerdere aspecten aandacht aan brandveiligheid. We

  • bezoeken basis- voortgezet- en beroepsonderwijs met verschillende educatieprogramma’s,
  • geven op verzoek voorlichting op bijvoorbeeld braderieën,
  • komen na een woningbrand terug in de buurt om voorlichting te geven aan omwonenden,
  • controleren samen met bewoners hun woning,
  • oefenen (al dan niet samen met de BHV-organisatie) een ontruimingsoefening bij bedrijven of instellingen
  • sluiten aan bij het keurmerk veilig ondernemen bij bedrijven.
Aantal Bereik
Lesprogramma onderwijs 230 12.886
Lesprogramma overig onderwijs 20 798
Voorlichting algemeen 183 14.864
Voorlichting na woningbrand 24 215
Woningchecks 211 389
Ontruimingsoefening 35 1.632
Keurmerk Veilig Ondernemen 13 181

Er zijn 19 activiteiten uitgevoerd op regionale of landelijke schaal.
Hiermee zijn in totaal 2.649 mensen bereikt.

Daarnaast werken we met gemeenten (het bevoegd gezag) samen om de brandveiligheid in Twente te borgen. Dit doen we door het bevoegd gezag te adviseren op het gebied van brandveiligheid en voeren wij vervolgens controles uit om toe te zien op het brandveilig gebruik binnen bedrijven en instellingen.

2017 2018
Aantal voorlichtingsactiviteiten 909 719
Bereik van onze voorlichtingsactiviteiten 37.768 30.965
Aantal adviezen aan gemeenten, bedrijven en instellingen 1.942 2.412
Aantal controles op brandveiligheid 2.020 2.110