Aantal meldingen

In 2020 kwam Brandweer Twente 4.113 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is iets meer dan in 2020. Toen waren er 4.038 incidenten. Vanuit 29 kazernes verleende de brandweer gemiddeld 11 keer per dag hulp aan de inwoners van Twente.


Grote incidenten in Twente

Er werd in 2020 7 keer GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) incident afgekondigd. Dit betekent dat het incident zo groot of complex is dat overleg en afstemming met andere hulpdiensten en de gemeente noodzakelijk is. Deze GRIP-incident vonden plaats in de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand, Hengelo, Borne, Losser en de Coronacrisis was een GRIP 4.

In Twente vonden in 2020 in totaal 81 middelincidenten, 20 grote branden en 8 zeer grote branden plaats.