Huisvesting Almelo

Met ingang van 1 september 2016 is de paraatheid vanaf kazerne Almelo gegarandeerd door middel van kazernering. De kazerne dateert uit 1975 en is in de loop der jaren een aantal keren aangepast aan de functionele eisen. Uit onderzoek met de gemeente is gebleken dat de locatie aan de Brugstraat een heel geschikte locatie is en blijft. Echter is het gebouw gedateerd, zijn de sportfaciliteiten niet optimaal, voldoet het gebouw niet aan de eisen voor schoon werken en ontbreekt een klimaatinstallatie. Om die reden is besloten dat we de kazerne gaan afbreken en nieuwbouw realiseren op dezelfde plek. Het is belangrijk dat ons primaire proces door kan gaan (uitruk), dus de medewerkers van Almelo verhuizen tijdelijk naar een ander pand (oude Menzis-gebouw). In 2019 start de nieuwbouw van de kazerne.