Energietransitie

Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan de energietransitie. Enerzijds omdat deze ontwikkeling volop op om ons heen zichtbaar in beweging is. Anderzijds vooral omdat veel collega’s hebben aangegeven meer inzicht te willen krijgen in wat de energietransitie betekent voor hun rol en taak binnen de brandweer en in de crisisorganisatie.

Daarom is er een leertafel geweest met als onderwerp lithium batterijen. Een belangrijk onderwerp, want o.a. lithium batterijen worden vaak onderschat. Zij zijn erg vatbaar voor brand doordat ze herlaadbaar zijn en vaak opgeladen worden met de verkeerde oplader. Ze zitten in telefoons, auto’s, elektrische tandenborstels, scootmobielen etc. Het is dus belangrijk om consumenten en het bedrijfsleven goed te informeren, zodat er niemand voor verrassingen komt te staan in geval van nood

Er is een ‘Marktplaats New Energy’ georganiseerd waar hybride-, elektrische- en waterstof aangedreven voertuigen, elektrische opslagsystemen en buurtaccu’s en zonnepanelen stonden. Ook kon je de brainbox energy van de collega’s van brandweer Haaglanden bijwonen. Die ging over nieuwe energiesystemen die in woningen worden toegepast. Er zijn specifieke handelingsperspectieven opgesteld die ook in de repressieve procedure geborgd zijn.
Tot slot was er een wasstraat die specifiek bedoeld was voor collega’s met een functie in de crisisorganisatie. Er werd geoefend met realistische casussen zoals een brand en/of explosie in een biogascentrale en een brand bij een bedrijf die lithium accu’s produceert.