Twente

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 230 12.886
Lesprogramma overig onderwijs 20 798
Voorlichting algemeen 183 14.864
Voorlichting na woningbrand 24 215
Woningchecks 211 389
Ontruimingsoefening 35 1.632
Keurmerk Veilig Ondernemen 13 181