Wierden

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 10 697
Lesprogramma overig onderwijs - -
Voorlichting algemeen 20 7.514
Voorlichting na woningbrand - -
Woningchecks 13 24
Ontruimingsoefening 1 4
Keurmerk Veilig Ondernemen - -