Losser

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 10 225
Lesprogramma overig onderwijs - -
Voorlichting algemeen 6 151
Voorlichting na woningbrand 10 45
Woningchecks 2 4
Ontruimingsoefening 1 90
Keurmerk Veilig Ondernemen - -