Hof van Twente

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 4 361
Lesprogramma overig onderwijs - -
Voorlichting algemeen 10 469
Voorlichting na woningbrand - -
Woningchecks 11 19
Ontruimingsoefening 1 20
Keurmerk Veilig Ondernemen - -