Hellendoorn

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 8 550
Lesprogramma overig onderwijs 1 200
Voorlichting algemeen 14 334
Voorlichting na woningbrand 1 45
Woningchecks 68 135
Ontruimingsoefening 2 265
Keurmerk Veilig Ondernemen - -