Enschede

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 56 3.454
Lesprogramma overig onderwijs 4 153
Voorlichting algemeen 37 2.411
Voorlichting na woningbrand 1 2
Woningchecks 29 55
Ontruimingsoefening 14 442
Keurmerk Veilig Ondernemen 6 65