Borne

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 16 955
Lesprogramma overig onderwijs - -
Voorlichting algemeen 17 487
Voorlichting na woningbrand 1 1
Woningchecks 6 10
Ontruimingsoefening 2 80
Keurmerk Veilig Ondernemen - -