Almelo

Totaal aantal incidenten

Brandveiligheid

We investeren in het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners en instellingen in Twente. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten in de gemeente in 2018 zijn geweest.

Aantal cumulatief Bereik cumulatief
Lesprogramma basisonderwijs 36 3.140
Lesprogramma overig onderwijs 5 150
Voorlichting algemeen 22 1.089
Voorlichting na woningbrand 4 30
Woningchecks 9 18
Ontruimingsoefening 4 450
Keurmerk Veilig Ondernemen - -