Schoorsteenbranden- voorspeller

Samen met Tineke School, studente van de Universiteit Twente, is in het Informatie en Operationeel Centrum van de brandweer gewerkt aan een ‘schoorsteenbrandenvoorspeller’. De onderzoeksvraag waarmee Tineke afstudeerde was: kunnen brandweerincidenten op basis van wiskundige modellering van historische brandweerdata worden voorspeld? De focus van haar onderzoek lag op schoorsteenbranden.

Aan de hand van verschillende variabelen, zoals type bebouwing, bouwjaar en weergegevens, is een wiskundig model ontwikkeld dat vrij nauwkeurig het aantal schoorsteenbranden kan voorspellen. Een nuttig instrument om uiteindelijk het aantal branden, schade en slachtoffers bij branden terug te dringen.

Op een interactieve kaart op onze website is te zien in welk gebied in Twente de kans op een schoorsteenbrand het hoogste is. We monitoren het model iedere week, zodat we over een paar maanden kunnen bekijken of de voorspellingen uitgekomen zijn.