Droog, droger, droogst

In 2018 kende de droogte haar hoogtepunt. Veel zon en weinig regen zorgden voor uitputting van vele wateren. Het aantal brandmeldingen in de maanden juni en juli verdrievoudigde ten opzichte van vorig jaar, waarbij de grootste stijging te vinden was n de berm-, ruigte- en bosschagebranden. Tot een echte bosbrand kwam het in de maand juli drie keer.

Om branden in de natuur eerder op te sporen, zetten we inspectievliegtuig Oscar in. En werken we nauw samen met partners zoals het Waterschap om onze veranderingen bluswatervoorzieningen goed in kaart te brengen. Door de droogte hebben we sneller dan normaal tankwagens ingezet. Handcrew Overijssel, het team dat gespecialiseerd is in natuurbrandbestrijding werd meerdere keren (grensoverschrijdend) ingezet in Kampen, Nieuw-Dordrecht en Zorgvlied. Ook drone Argus bood ondersteuning.