Warme en langdurige inzet bij Twence

De eerste en enige GRIP-situatie van het jaar 2018 was Twence. Een zeer grote brand ontstond in hoge bergen bedrijfsafval, die buiten lagen opgeslagen. De brand was moeilijk te benaderen vanwege beperkte toegang en hitte. Daarom is gekozen voor ondersteuning vanuit de lucht. De inzet van de Chinooks en Argus en de vele vliegen op het terrein zorgden ervoor dat het thema ‘vliegen’ als een rode draad door het incident liep.

De reden voor opschaling naar GRIP 1 was de inzet van het FBO-team en het verwachte effect van de rook in het benedenwindse gebied. De doelstellingen gedurende de meerdaagse inzet waren: 1. De overlast van de rook in het benedenwindse gebied zo snel mogelijk beperken en 2. Een stabiele situatie creëren om het incident over te dragen aan Twence. Veel collega’s zijn bij deze brand betrokken geweest en stonden er ondanks de hitte, stank en vliegen!