Terrorisme

Een nadelige ontwikkeling waarmee we te maken hebben is terrorisme. Een crisis door terrorisme is wezenlijk anders dan die waarop we ons tot nu toe voorbereid hebben. Het doel is immers zoveel mogelijk slachtoffers maken. We gebruiken onze beschikbare kennis en we bereiden ons hier op voor. Door bewustwording, materialen en oefeningen. Zo hebben we in 2018 gezamenlijk met ons hulpverleningspartners geoefend op dit scenario. Op de Twente Safety Campus werden verschillende oefeningen in scene gezet waarbij ook de speciale eenheid (DSI) van de politie werd ingezet. Ook werd in Enschede een grootschalige oefening georganiseerd waarbij zowel de operationele diensten als het crisisteam onder leiding van de burgemeester werd getraind.