Informatiegestuurd werken

We hebben bij de brandweer heel veel informatie over verschillende onderwerpen tot onze beschikking. En er zijn tal van publieke bronnen en open data. De data staan in een datawarehouse. Dit kun je vergelijken met een groot archief waar alle gegevens gestructureerd zijn opgeslagen. Door slimme techniek koppelen we deze informatie uit al die mappen zelf aan elkaar en slaan we gegevens gestructureerd op, zodat we er uiteindelijk betere bruikbare informatie uit kunnen halen.

In de praktijk
We hebben al veel mooie resultaten geboekt met Het Informatiehuis. Zo hebben we realtime zicht op onze brandweerprestaties, maar denk dan ook registratie van brandoorzaken. We kunnen snel achterhalen welke brandoorzaken in welke wijk of bij welke doelgroep vaak voorkomen. Daar kun je met de activiteiten op het gebied van brandveilig leven op inspelen.