Risk Factory

In zeven jaar is het aantal leerlingen dat de Risk Factory bezocht heeft gestegen van ruim 1.400 naar (in potentie) 6.000 leerlingen per schooljaar.

De pandemie heeft uiteraard ook impact gehad op de Risk Factory. Zo hebben 3.188 kinderen de Risk Factory bezocht en konden we de pilot met het Voortgezet Onderwijs niet doorlopen.

Deze pilot wordt doorgeschoven naar maart 2021. In totaal hebben 22.757 kinderen een bezoek gebracht aan de Risk Factory.