Risk Factory

In vier jaar is het aantal leerlingen dat de Risk Factory bezocht gestegen van ruim 1.400 naar ruim 4.400 leerlingen per schooljaar.  In 2018 bezochten zelfs 4.400 kinderen het veiligheidseducatiecentrum.

De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op maandag 26 maart werd de 10.000 bezoeker in het zonnetje gezet. Leerling Jan Schaad van basisschool De Vonder kreeg van burgemeester Welten een verrassingspakketje aangeboden.

De Risk Factory heeft ook een nieuw scenario ontwikkeld: het vuurwerkscenario. Kinderen ervaren in dat scenario zelf wat de gevaren en de gevolgen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk. Op woensdag 7 november werd het scenario officieel geopend. Burgemeester Gerritsen van Almelo knipte samen met een leerling van basisschool De Wereldboom uit Almelo het lintje door. Groep 8 van deze school had de primeur. Zij mochten als eerste het scenario ervaren.