Grensoverschrijdende samenwerking

Brandweer Twente werkt al jaren intensief samen met de brandweerkorpsen langs onze grens. De kans is aanwezig dat een calamiteit grensoverschrijdende effecten heeft. Dit geldt voor de omliggende regio’s, maar ook met de Duitse brandweerkorpsen. Zo zijn in de afgelopen jaren samenwerkingsovereenkomsten getekend met de Duitse collega’s. Onze inwoners hebben recht op de snelste hulp.

In de samenwerkingsovereenkomsten is opgenomen dat in de grensstreek het korps dat als eerste bij het incidetn ter plaatse kan zijn wordt opgeroepen. Ook maken korpsen gebruik van elkaars specialistische voertuigen en verlenen elkaar assistentie bij grotere branden. Zo moest de brandweer uit Enschede in de zomer van 2018 nog assisteren bij een grote brand in Gronau. Om de samenwerking gestalte te geven worden ook gezamenlijke oefeningen gehouden. Door goede afstemming en afspraken weten de verschillende partijen elkaar te vinden en kan er in geval van een crisis snel gehandeld worden, ongeacht een eventuele landsgrens.