Studenten op de vlucht

The UT Fire Evacuation Challenge: een kampioenschap waarbij studenten zo snel en veilig mogelijk uit een brandende studentenwoning moeten vluchten. Deze ‘vluchtwedstrijd’ organiseerden Brandweer Twente en Woningcorporatie De Veste uit Enschede in maart op het universiteitsterrein.  Het doel hiervan was om studenten te stimuleren zich brandveiliger te gedragen.

Uit brandveiligheidscontroles in studentenwoningen op de campus bleek dat gangen en vluchtwegen vaak gebruikt worden om goederen op te slaan. Deze opslag is een potentieel gevaar in geval van brand of andere calamiteiten, het belemmert de vluchtweg. Controles van de brandweer en gesprekken hierover bleken in de praktijk niet te leiden tot een structurele verbetering van het probleem. Daarom is er gezocht naar een andere manier om de studenten inzicht te geven over de noodzaak van het vrijhouden van gangen en vluchtwegen en hier ook naar te handelen: de geboorte van de UT Fire Evacuation Challange. Ruim 150 studenten deden mee.